Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Palvelut
Ota yhteyttä
Palvelut

Asianajaja

Lakimiesten sukua

Olen lakimiehen poika, veljenpoika ja pojanpoika. Oikeustieteen kandidaatiksi valmistuin vuonna 1993, varatuomariksi kaksi vuotta myöhemmin. Työskentelyn asianajotoimistossa aloitin heti Espoon käräjäoikeudessa suorittamani tuomioistuinharjoittelun jälkeen ja Asianajajaliiton jäseneksi pääsin vuonna 1998 riittävän työkokemuksen tultua täyteen. Vuonna 2007, johon mennessä olin työskennellyt 12 vuotta asianajotoimiston palveluksessa, päätin perustaa oman asianajotoimiston.

Työskentelyotteeni on analyyttinen ja kulloisenkin tilanteen kokonaisuutta punnitseva. Laaja kiinnostukseni moniin asioihin, kuten yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja globalisaatiokehitykseen, on hyödyksi auttaessani yritysasiakkaitani mitä erilaisimmilla toimialoilla ja markkinoilla. Alan yhdistystoiminnasta on iloa harrastuksena ja hyötyä verkostojen ja ammatillisten näköalojen laajentajana.

Koko lakimiesurani ajan olen keskittynyt ammatillisesti eniten itseäni kiinnostaviin aihealueisiin, kuten riidanratkaisuun. Jokavuotiseen ohjelmaani sisältyy vähintään 18 tuntia täydennyskoulutusta osaamisalueiltani tai niitä tukevilta aloilta. Riita-asioihin erikoistumiseen liittyen suoritin 2015 Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan järjestämän välimieskoulun. Se vahvisti valmiuksiani työskennellä välimiehenä ja ajaa asiakkaani etua välimiesmenettelyssä. Aiemman sovittelijan koulutukseni rinnalla tämä antaa käyttööni monipuoliset ja tarkat työkalut tehokkaaseen ja tavoitteelliseen riidanratkaisuun.

Paras kiitos työssäni on asiakkaan luottamus
ja aito kiitos siitä, että ongelmat ratkesivat parhain päin.

Kari Jaatinen

Asianajaja, varatuomari

Koulutus:

Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu 2015 (täydennyskoulutus)
Sovittelija, Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutus (täydennyskoulutus)
Asianajaja 1998
Varatuomari 1995
OTK 1993, Helsingin yliopisto

Jäsenyydet:

Suomen Asianajajaliitto
valtuuskunnan jäsen, Insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmän pj ja IT-valiokunnan jäsen
International Bar Association (IBA)
INSOL Europe. The professional association for European restructing and insolvency specialists.
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry
Suomen Lakimiesyhdistys ry
HANNE, (haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta), johtoryhmän jäsen (2015 -2017)

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä noudatan kaikessa toiminnassani hyvää asianajajatapaa (www.asianajajat.fi). Asianajajaliiton yhteydessä toimiva Valvontalautakunta (www.valvontalautakunta.fi) valvoo asianajajien toimintaa ja turvaa oikeudellisten palvelujen laatua. Kuluttaja-asiakkaat voivat olla yhteydessä valvontalautakuntaan asianajajien toimeksiantoihin liittyvissä kiistoissa ja tehdä tarvittaessa valituksen Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi).