Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Palvelut
Ota yhteyttä
Palvelut

Palkkiot- ja sopimusehdot

Asianajopalkkiot Alv. 0 % Alv. 24 %
Neuvottelu (1 - 1,5 h) 375,00 € 465,00 €
Toimistotyö (h), asianajaja (asian tutkiminen ja asiakirjojen laatiminen) 250,00 € 310,00 €
Toimistotyö (h), avustaja (asian tutkiminen ja asiakirjojen laatiminen) 60,00 € 74,40 €
Valmisteluistunto tai pääkäsittely, 0-3 h matkoineen 750,00 € 930,00 €
Valmisteluistunto tai pääkäsittely, 3-7 h matkoineen 1 750,00 € 2 170,00 €
Matka-aika (h), jos ei sisälly edellä mainittuihin 100,00 € 124,00 €
Yrityssaneerausmenettelynselvittäjän ja valvojan tehtävät (h) 250,00 € 310,00 €
Yhteysaika, alle 5 min. (puhelinneuvottelut, sähköpostit ym.) 20,00 € 24,80 €
Yhteysaika, yli 5 min. käytetyn ajan mukaan (h) 250,00 € 310,00 €
Kulut Alv. 0 % Alv. 24 %
Kirje 6,00 € 7,44 €
Kopio/sivu 0,50 € 0,62 €

Matkakulut laskutetaan omalla autolla kulloinkin voimassa olevan Verohallituksen määräämän verovapaan kilometrikorvauksen mukaan tai käytettäessä julkisia kulkuneuvoja toteutuneiden kustannusten mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Majoituskulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Muut kulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaisesti.

Tuntiveloituksella tehtävät toimet laskutetaan viidentoista minuutin jaksoissa kultakin alkavalta viideltätoista minuutilta.

Kun arvio toimeksiannon vaatimasta työmäärästä on tehtävissä etukäteen, voidaan sopia kiinteästä kokonaishinnasta tai toimeksiannon vaiheittain määräytyvästä kokonaishinnasta.

Edellä esitetty tuntipalkkio koskee tyypillistä asianajotehtävää. Alemmasta tuntipalkkiosta voidaan sopia tehtävän ollessa yksinkertainen ja korkeammasta tuntipalkkiosta tehtävän ollessa erityisen vaativa tai kiireellinen.