Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Palvelut
Ota yhteyttä
Palvelut

Riidanratkaisu ilman oikeudenkäyntiä

Välimiesmenettely on usein oikeudenkäyntiä nopeampi ja kokonaisuudessa myös taloudellisesti edullisempi tapa saada ratkaisu riita-asiaan. Välimiesmenettelystä riidanratkaisukeinona kannattaa sopia jo alkuperäistä sopimusta laadittaessa, mutta siitä voidaan sopia myös riidan jo synnyttyä.

Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen käyneenä asianajajana voin toimia sovittelijana. Sovittelija on kuten välimieskin riidan osapuolista riippumaton, puolueeton henkilö. Sovittelijakoulutukseni antaa hyvät valmiudet avustaa riidan osapuolta tämän asiamiehenä neuvotteluissa ja sovintomenettelyssä. Sopiminen on ainoa riidanratkaisutapa, jossa lopputulos on asianosaisten tiedossa ja päätettävissä ennen asian lopullista ratkaisemista.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Kari Jaatinen

p. +358 40 173 3339
toimisto(a)jaatinenlaw.fi